ลำดับ
รายละเอียด
วันที่บันทึก
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
แบบประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ
4 มิ.ย. 2561,15:36:50 น.
2 MB
2
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะครู
13 ก.พ. 2561,11:25:31 น.
3 MB
3
ประกาศ ก.ท.จ.พะเยา พ.ศ. 2545
16 ก.พ. 2560,14:34:08 น.
18 MB
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 ] จำนวนทั้งหมด( 3 ไฟล์)
 
กลับขึ้นด้านบน