ลำดับ
รายละเอียด
วันที่บันทึก
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพน้กงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(เพิ่มเติม) พ.ศ.2561
15 พ.ค. 2562,14:27:29 น.
1 MB
2
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการพื้นที่พิเศษ
11 ม.ค. 2562,11:38:27 น.
160 KB
3
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
7 ธ.ค. 2561,11:59:15 น.
5 MB
4
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (พนักงานครู) (สิ่งที่ส่งมา้ดวย)
29 ส.ค. 2561,16:46:27 น.
23 MB
5
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (พนักงานครู) (สิ่งที่ส่งมา้ดวย)
29 ส.ค. 2561,16:45:57 น.
16 MB
6
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (พนักงานครู)
29 ส.ค. 2561,16:45:09 น.
14 MB
7
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 39)
29 ส.ค. 2561,15:14:25 น.
1 MB
8
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 38) พ.ศ.2561
31 พ.ค. 2561,09:47:17 น.
2 MB
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 ] จำนวนทั้งหมด( 8 ไฟล์)
 
กลับขึ้นด้านบน