รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560 จากระบบ GFMIS พย 0023.5/104 14/02/2560
24 ก.พ. 2560,
15:43:55 น.
กงบ.
502 KB
2.)ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พย 0023.1/ว1423 24 กุมภาพันธ์ 2560
24 ก.พ. 2560,
15:39:31 น.
บริหารทั่วไป
328 KB
3.)เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการสัมมนาฯ รุ่นที่ 4 พย 0023.2/ว 0110 16 ก.พ. 2560
17 ก.พ. 2560,
09:28:13 น.
กมบ.
87 KB
4.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 พย 0023.5/ว992 9/2/60
16 ก.พ. 2560,
16:51:15 น.
กงบ.
136 KB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 พย 0023.5/1664 9/2/60
16 ก.พ. 2560,
16:49:58 น.
กงบ.
133 KB
6.)
0 543,
น.
0 B
7.)
0 543,
น.
0 B
8.)
0 543,
น.
0 B
9.)
0 543,
น.
0 B
10.)
0 543,
น.
0 B

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] จำนวนทั้งหมด( 845 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน