รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ - ต.ค. 2561 พย 0023.5/ว 992 28 ม.ค. 2562
28 ม.ค. 2562,
10:01:58 น.
กง.กง.
1 MB
2.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 พย 0023.5/ว 991 28 ม.ค. 2562
28 ม.ค. 2562,
09:59:58 น.
กง.กง.
402 KB
3.)เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.บริหารจัดการที่ดี 2562 พย0023.1/ว866 23/01/62
24 ม.ค. 2562,
17:23:50 น.
บห.
3 MB
4.)หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 92 22 ม.ค. 2562
24 ม.ค. 2562,
16:37:16 น.
ก.มบ.
509 KB
5.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะบเียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 861 23 ม.ค. 2562
23 ม.ค. 2562,
14:33:43 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 773 22 ม.ค. 2562
23 ม.ค. 2562,
14:04:53 น.
ก.มบ.
311 KB
7.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 772 22 ม.ค. 2562
23 ม.ค. 2562,
14:03:04 น.
ก.มบ.
925 KB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 พย 0023.5/ว 724 21/01/62
22 ม.ค. 2562,
10:33:32 น.
บห.
9 MB
9.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 727 21 ม.ค. 2562
22 ม.ค. 2562,
10:02:18 น.
ก.มบ.
1 MB
10.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ธ.ค. 2561 พย 0023.5/ว 721 21 ม.ค. 2562
21 ม.ค. 2562,
11:31:42 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน