รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พย 0023.3/ว 404 17 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
15:00:32 น.
ก.พถ.
385 KB
2.)ขอความร่วมมือแบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว407 19 เมษายน 2562
19 เม.ย. 2562,
14:07:53 น.
ก.พ.ถ.
586 KB
3.)การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พย 0023.3/ว 3661 11 เมษายน 2562
19 เม.ย. 2562,
11:44:30 น.
ก.พถ.
5 MB
4.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 พย 0023.5/ว 3781 19 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
09:18:08 น.
กง.กง.
1 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาศที่ 3 พย 0023.5/ว 3747 18 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
09:16:05 น.
กง.กง.
2 MB
6.)การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พย 0023.3/ว 3645 10 เมษายน 2562
18 เม.ย. 2562,
15:11:00 น.
ก.พถ.
852 KB
7.)ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา พย 0023.3/403 17 เมษายน 2562
18 เม.ย. 2562,
14:07:21 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
8.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.2/ว 401 17 เม.ย. 2562
18 เม.ย. 2562,
10:01:27 น.
ก.มบ.
3 MB
9.)เรื่องโครงการองรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 พย0023.1/ว3712 17/04/62
18 เม.ย. 2562,
09:33:29 น.
บห.
6 MB
10.)การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.2/ว 402 17 เม.ย. 2562
17 เม.ย. 2562,
17:03:37 น.
ก.มบ.
7 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน