รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน ต.ค 2562 พย 0023.5/ว 10741 15 พ.ย 2562
15 พ.ย. 2562,
10:16:24 น.
กง.กง
535 KB
2.)จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท งวด ก.ค-ก.ย 2562 พย 0023.5/ว 1101 12 พ.ย 2562
12 พ.ย. 2562,
14:19:16 น.
กง.กง
444 KB
3.)แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2562 พย 0023.5/ว 1049 1 พ.ย 2562
1 พ.ย. 2562,
11:11:25 น.
กง.กง
283 KB
4.)ประชาสัมพันธ์ แนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พย 0023.5/ว 1038 30 ต.ค 2562
30 ต.ค. 2562,
10:32:22 น.
กง.กง
883 KB
5.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2562 พย 0023.5/ว 10121 30 ต.ค 2562
30 ต.ค. 2562,
10:31:11 น.
กง.กง
543 KB
6.)แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือนกันยายน 2562 พย 0023.5/ว 10013 25 ต.ค 2562
25 ต.ค. 2562,
09:43:54 น.
กง.กง
200 KB
7.)ซักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบ กบท ประจำปีงบประมาณ 2563 พย 0023.5/ว 9771 17 ต.ค 2562
17 ต.ค. 2562,
10:51:43 น.
กง.กง.
346 KB
8.)โครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 2562 พย 0023.3/ว 987 9 ต.ค.2562
9 ต.ค. 2562,
13:33:32 น.
ส่งเสริมฯ
956 KB
9.)การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0003.2/ว9345 2 ต.ค. 2562
8 ต.ค. 2562,
14:55:42 น.
คลัง จ.พะเยา
194 KB
10.)การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562 พย 0023.3/ว966 8 ตุลาคม 2562
8 ต.ค. 2562,
11:53:11 น.
ก.พถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน