ประกาศ ก.อบต.

แสดงทั้งหมด จำนวน 1 รายการ
เลือกทั้งหมด

ชื่อไฟล์

รายละเอียด

วันและเวลาที่บันทึก
ขนาด
ลบ
1
v4484-30052561.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 38) พ.ศ.2561
31 พ.ค. 2561 , 09:47:17 น.
2 MB
Page [ Next ][ 1 2 ] ( 1 records)