ประกาศ ก.อบต.

แสดงทั้งหมด จำนวน 8 รายการ
เลือกทั้งหมด

ชื่อไฟล์

รายละเอียด

วันและเวลาที่บันทึก
ขนาด
ลบ
1
10825.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพน้กงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(เพิ่มเติม) พ.ศ.2561
15 พ.ค. 2562 , 14:27:29 น.
1 MB
2
451.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการพื้นที่พิเศษ
11 ม.ค. 2562 , 11:38:27 น.
160 KB
3
doc01206420181207114216.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
7 ธ.ค. 2561 , 11:59:15 น.
5 MB
4
v7035(3)-29082561.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (พนักงานครู) (สิ่งที่ส่งมา้ดวย)
29 ส.ค. 2561 , 16:46:27 น.
23 MB
5
v7035(2)-29082561.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (พนักงานครู) (สิ่งที่ส่งมา้ดวย)
29 ส.ค. 2561 , 16:45:57 น.
16 MB
6
v7035-29082561.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (พนักงานครู)
29 ส.ค. 2561 , 16:45:09 น.
14 MB
7
7034.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 39)
29 ส.ค. 2561 , 15:14:25 น.
1 MB
8
v4484-30052561.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 38) พ.ศ.2561
31 พ.ค. 2561 , 09:47:17 น.
2 MB
Page [ Next ][ 1 2 ] ( 8 records)